EL GLOSSARI VALENTUBER

Ja està ací! Per fi ha arribat EL GLOSSARI de la terminologia valentuber. Si tens alguna aportació envia’ns un correu, per favor! Estem desitjant rebre-la!

GLOSSARI VALENTUBER

Booktúber /buktúber/: qui fa vídeos sobre literatura i els puja a YouTube.

Colabo: una colabo és una col·laboració entre youtubers, per exemple un apareix al canal de l’altre.

Gamer: qui juga videojocs i fa vídeos per a YouTube sobre estos.

Gaming /gaimin/: el món dels gamers.

La salutació: la manera que cada youtuber té per a saludar en cada vídeo als seus subscriptors/es (per exemple: Hola Trastos, de Miss Tagless)

Interviews /intervius/: format youtuber específics d’entrevistes (de carrer, en estudi…).

Intro: el xicotet vídeo que introduix els vídeos dels youtubers i que sol ser sempre el mateix.

Roomtour /rumtur/: un vídeo a través del qual podem vore una habitació, que sol ser la del youtuber que porta el canal on se publica, en profunditat.

Repte: es tracta d’un tipus de vídeo per a YouTube en el que el/la youtuber porta a terme un repte, per exemple, llançar-se un poal d’aigua freda al damunt.

Sponsors: patrocionadors/es que solen estar darrere de molts vídeos de YouTube.

Tag: fer un vídeo partint d’una llista amb la que es van relacionant els seus elements amb altres, per exemple, “Quin llibre és el que més por dona? Quin llibre té més protagonistes?”, en este cas, a més, parlaríem de un booktag, ja que s’engloba dins de la temàtic dels llibres.

Teachtúber /tichtúber/: youtuber, o valentúber, que fa vídeos amb una finalitat clarament didàctica o, fins i tot, es dedica a la docència.

Unboxing /anboxin/: vídeo en què es mostra el procés de desembalatge d’un producte que hem comprat o que ens ha arribat com a regal.

Valenfluencers: els influencers valencians. Normalment gent que té molts seguidors a instagram o a qualsevol altra xarxa social i que es convertix en referència pel contingut que hi compartix.

Valentúbers: revista sobre YouTube en valencià, també usat per parlar de la “comunitat valentúber” amb nom genèric: valentúbers.

Valenxarxa: el món ciberactiu en valencià. Concepte que engloba tota la gent que fa servir el valencià a les xarxes socials.

Top