Les llengües minoritzades a les xarxes socials i als videojocs

Em dic Benjamí Ràfols Pitarque, aficionat als videojocs, col·laborador amb la comunitat de gamingcat i membre de la permanent de la Companyia Catalana a Star Citizen (CATCOM).

Les llengües minoritzades a les xarxes socials i als videojocs

BENJAMÍ RÀFOLS

En general, els avenços tecnologics han alterat molts aspectes quotidians de la vida de les persones, fins i tot en l’oci personal, doncs per bé o per mal,s’ha evolucionat del gir d’una baldufa a les competicions de Teamfight Tactics en xarxa.
Un món que en certa mesura ha quedat superat per la tecnología digital i la comunicació en xarxa. Tot i que actualment es poden escoltar tant veus detractores com partidàries de l’afectació de la tecnologia al nostre entorn, no ens enganyem, aquest fet ha modificat les nostres vides, i no sempre en positiu, també hi ha una cara negativa, doncs endinsar-se per la comunicació digital, no deixa de ser un camí ple d’esbarzers on en alguns casos hi regna la mentida i els cants de sirena, on constantment s’indueix a rebre cert contingut a partir de preferències prèviament conegudes per la intel·ligència artificial.

Per alguns el món de la comunicació digital pot arribar a ser un espai menys humanitzat, més fred i ple d’embaucadors, però segurament per a d’altres, no deixa de ser una eina ràpida, a l’abast de tothom, que pot potenciar la comunicació entre tots.
Certament, crec que la ràpida presència de les noves tecnologies no ens hauria d’espantar, no només no és incompatible amb la vida quotidiana, sinò que segurament és complementaria, fins i tot enriquidora. Doncs tot i els aspectes negatius anteriorment esmentats, la tecnologia actual pot arribar a ser un altaveu per tal de fer arribar informació a més destinataris que d’altra manera dificilment arribarien, també es podria dir que ajuda a eixamplar la participació dels ciutadans en tota mena d’afers que antigament tenien una participació menor.

Tanmateix, més que estar d’acord o en contra de l’ús de la tecnologia, crec que seria important posar èmfasi al paper del consumidor, el qual hauria de tenir una capacitat crítica i selectiva de la informació que rep.

Una tecnologia que fa arribar amb més facilitat la informació a les persones, mai pot ser negativa, la responsabilitat doncs, recau en el consumidor, en el seu raonament, la seva capacitat crítica i la praxis de contrastar les dades. És la seva actitud i no un altre, qui farà que l’ús de les noves tecnologies al dia dia sigui satisfactori o contraproduent. De fet, el consumidor no hauria de ser un ésser que únicament contempli, sinó que hauria de ser actiu i partícip, si s’escau.

?QUÈ ÉS CATCOM? És una comunitat de jugadors a l’univers Star Citizen i vol ser la principal comunitat catalana d’aquest joc. Star Citizen és un videojoc de simulació espacial, que actualment es troba en fase Alpha, però en realitat, serà molt més que això, serà un univers viu! Benjamí Ràfols

Top